En lovændring pr. 1. juli 2018 betyder, at borgere, som har boet mere end 3 år i Danmark, skal betale for brug af tolk i sundhedsvæsenet.

Det er lægen, som vurderer, om der er behov for tolk. Gebyret for tolkebistand er sat til: 334 kr. ved konsultation i lægepraksis.  Det er Regionen, der opkræver gebyret. Det vil sige, at du vil modtage en regning efter dit lægebesøg, hvis der har været anvendt en tolk.Edit