I henhold til gældende retningsliner fra Sundhedsstyrelsen kræves personlig fremmøde i klinikken ved behov for

  •   BEROLIGENDE MEDICIN
  •   SOVEMEDICIN
  •   STÆRK SMERTESTILLENDE MEDICIN:

Sundhedsstyrelsen har indskærpet reglerne for ordination og receptfornyelse;

“Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal ske ved personlig konsultation, således at læge og patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Konsultationen må altså ikke finde sted over internettet eller per telefon”.