Den daglige telefontid er fra kl. 8-12 tlf. 75 82 11 58.

Ved behov for akut vurdering anbefaler vi du ringer mellem kl. 8-12

Alle øvrige ikke akutte henvendelser henstiller vi til tdsrummet kl. 10-12.

Når du ringer, kommer du til at tale med en sekretær. Der kan fornyes recepter og træffes aftale om konsultation.

Almindeligvis er der aftalt små 15 min. pr. konsultation, medmindre andet er aftalt. Dette bedes respekteret, således at ventetiden for den næste patient ikke forlænges.

Hvis du ønsker en telefonsamtale eller videokonsultation kan dette aftales ved at ringe på tlf. 75821158.

Konsultationstid fra kl. 8-15, onsdage kl. 8-17.
Akutte konsultationer primært mellem kl. 11 og 12 ved telefonisk aftale ml kl. 8-10.

Urinprøver bedes indleveret i urinprøveglas inden kl. 12:00.

Via hjemmesiden kan der foretages receptfornyelse, tidsbestilling, anmodes om svar på prøver og undersøgelser, og der kan stilles kortfattede spørgsmål til lægen. Vær her opmærksom på at skelne mellem “Tidsbestilling”, “Receptfornyelse” og “E-mail konsultation”.

HUSK AT MEDBRINGE SYGESIKRINGSKORT VED KONSULTATION I KLINIKKEN